Төгсөгчдөд өгөх зөвлөмж

  Available courses

  Архангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар

  Архангай аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газраас цаг үеийн асуудлаар зохион байгуулах онлайн хурал 

  Ш авиа үсэг

  - Ш авиа үсгийн дуудлага болон бичлэгийг таних

  - Ш авиа үсэг орсон үе, үг, өгүүлбэрийг зөв уншиж бичиж сурах

  Шагайн тоглоом

  Монголын уламжлалт тоглоом шагайг нэрлэх, таних , мэдэх

  Т авиа үсэг таниулах

  Энэ хичээлээр "Т" авиа үсгийг нүдлэн, уншиж бичиж сурна.